strategi och affärsidé

Albin Invests affärsidé är att skapa högsta möjliga avkastning genom att förvärva och utveckla företag med god tillväxt och lönsamhetspotential. Bolagen ska ha en stark produkt- och marknadsposition inom de nischer där Albin Invest är verksamma. Bolagen ska alltid prioritera produktutveckling, kvalitet och säljprocessen. Som långsiktig ägare har Albin Invest ett direkt inflytande i bolagen och medverkar aktivt i utveckling av dessa för att uppnå högsta möjliga lönsamhet. Hög etik och miljöansvar är en grund för verksamheterna.

Vi arbetar med ett internationellt perspektiv, antingen med export eller så har våra företag egna produktionsenheter på plats i de geografiska marknaderna där företagens kunder är etablerade.

fokusområden

För oss är tre områden viktiga i vårt ägarskap – och det är viktigt att det finns en förståelse för dessa i de förvärv vi gör.

Produktutveckling

Produktutveckling är en nyckel till framgång och vi har expertis inom just det området. Vi kan bidra till förnyelse och breddning för att nå nya marknader.

Kvalitet

Kvalitet är mångfacetterat uttryck och för oss är det ett tänkesätt som ska genomsyra hela organisationen.  Kvalitet i processer såväl som kvalitet i produkter och tjänster samt arbetssätt.

Säljprocessen

Bearbeta marknaden på rätt sätt. Paketetera erbjudandet. Nå rätt kontakter. Både säljare och köpare ska vara vinnare och skapa lönsamhet i affären.

utvecklar bolag långsiktigt med lönsamhet och tillväxt i fokus

utvecklar bolag långsiktigt med lönsamhet och tillväxt i fokus

Vår erfarenhet ligger inom industri och att skapa tillväxt genom export och produktutveckling. Vår ägarandel varierar men fokus ligger på majoritetsinvesteringar.

Albin Invest AB | Sextantgatan 14, SE-426 76 Västra Frölunda, Sweden | CEO Christian Söderholm, christian@albin.setel. +33 662 999008