Albin Invest är ett familjeägt investmentbolag med fokus på industri och handelsbolag. Vi utvecklar bolag långsiktigt med lönsamhet och tillväxt i fokus. 

export och produktutveckling

Vår erfarenhet ligger inom industri och att skapa tillväxt genom export och produktutveckling. Vår ägarandel varierar, men fokus ligger på majoritetsinvesteringar. Albin Invest arbetar med långsiktighet och i nära relation med företagsledning.

branscher

Ablin Invest är investerare i flera olika företag med verksamheter som riktar sig till flera olika branscher med ett internationellt fokus.

Industri

Marin

Entreprenad

Sjukvård

Fordon

Fastighet

S&W Invest

Casting Fastigheter

Gårö Fastighet AB

Albin Invest AB | Sextantgatan 14, SE-426 76 Västra Frölunda, Sweden | CEO Christian Söderholm, christian@albin.setel. +33 662 999008